за Христос

След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях.

Слушай Откровение 20:11
Откровение 20:11

Препратки:

Други преводи на Откровение 20:11:

Тогава видях голям бял престол и Седналия на него. Земята и небето побягнаха от присъствието му и изчезнаха безследно.
/Съвременен превод 2004/
И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.
/Верен 2002/
След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях.
/Библейско общество 2000/
След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
/Протестантски 1940/
И видях голям бял престол и Седналия на него, от Чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери.
/Православен/
И видех един бел престол голем и тогози който седеше на него, от лицето на когото побегна земята и небето, и не се намери место за тех.
/Цариградски/
And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
/KJV/