за Христос

Хилядагодишното царство
И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.

Слушай Откровение 20:1
Откровение 20:1

Препратки:

Други преводи на Откровение 20:1: