за Христос

Затова, ето, Аз ще препреча пътя й с плет от тръни
и ще направя преграда пред нея,
за да не намери пътищата си.

Слушай Осия 2:6
Осия 2:6

Препратки:

Други преводи на Осия 2:6: