за Христос

в Сиклаг, Мекона и селата му,

Слушай Неемия 11:28
Неемия 11:28

Препратки:

Други преводи на Неемия 11:28: