за Христос

Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива,
Йерусалим ще се превърне в грамади развалини
и хълмът на дома Господен - във високи места на гора.

Слушай Михей 3:12
Михей 3:12

Препратки:

Други преводи на Михей 3:12:

Затова заради вас Сион ще се изоре като нива и Ерусалим ще стане купища развалини, и хълмът на дома - гористи възвишения.
/Верен 2002/
Затова поради вас Сион ще бъде изоран като нива,
Йерусалим ще се превърне в грамади развалини
и хълмът на дома Господен - във високи места на гора.
/Библейско общество 2000/
Затова поради вас Сион ще се изоре като нива,
Ерусалим ще стане грамади развалини,
И хълмът на дома Господен
като високи места на лес.
/Протестантски 1940/
Затова, поради вас Сион ще бъде разоран като нива, и Иерусалим ще стане купище развалини, и планината на тоя Дом ще бъде гориста могила.
/Православен/
За то Сион заради вас ще се изоре като нива,
И Ерусалим ще стане грамади,
И гората на дома Господен като високи места на дъбрава.
/Цариградски/
Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest.
/KJV/