за Христос

Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.

Слушай Матей 5:28
Матей 5:28

Препратки:

Други преводи на Матей 5:28: