за Христос

А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.

Слушай Матей 2:13
Матей 2:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 2:13

Още от най-ранно детство заплахата от смърт надвисва над нашия Господ. Ясно е, че Той е роден, за да умре, но това трябва да стане в точно определено време. Всеки, който върви по Божията воля, е безсмъртен, докато делото му не бъде извършено. Един Господен ангел предупреждава Йосиф насън да избяга в Египет заедно с цялото си семейство, защото Ирод е готов да предприеме пътуване с цел да „потърси Детето, за да Го погуби“. На семейството се налага да търси убежище, за да се скрие от гнева на Ирод. Ние не знаем колко дълго те прекарват като бежанци в чужда страна, но знаем, че след смъртта на Ирод родината отново е свободна да ги приюти.

Други преводи на Матей 2:13:

След като отпътуваха, един Господен ангел се яви на Йосиф в сън и каза: Стани! Вземи детето и майка му и избягай в Египет. Остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще търси детето, за да го убие.
/Съвременен превод 2004/
А след като си отидоха, ето, Господен ангел се яви насън на Йосиф и каза: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.
/Верен 2002/
А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.
/Библейско общество 2000/
А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.
/Протестантски 1940/
А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.
/Православен/
А след отиването им, ето, ангел Господен явява се насън Иосифу и казва: Стани та земи детето и майка му, и бягай в Египет, и бъди там до когато ти река, защото Ирод има да потърси детето да го погуби.
/Цариградски/
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
/KJV/