за Христос

И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус.

Слушай Матей 27:57
Матей 27:57

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 27:57

Йосиф от Ариматея, един богат човек и член на Синедриона, който не се съгласява с решението на Съвета да се предаде Исус на Пилат ( Лука 23:51), до този момент е таен ученик на Христос, но сега изоставя всякаква предпазливост на вятъра. Той смело отива при Пилат и иска разрешение да погребе своя Господ. Представете си само каква изненада за Пилат и какво предизвикателство към юдеите е било това един от членовете на Синедриона да застане публично на страната на Разпънатия (от самите тях)! На практика, погребвайки тялото на Христос, Йосиф погребва и сам себе си като икономически и социален член и като религиозен служител на обществото. Това негово действие го отделя завинаги от институцията, която уби Господ Исус.

Други преводи на Матей 27:57: