за Христос

Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

Слушай Матей 10:3
Матей 10:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 10:3

Дванадесетте апостоли са:

1. Симон, който се нарича Петър.

Какъвто е пламенен, великодушен и любящ, той е роден за водач.

2. Андрей, неговият брат. Той е представен на Исус от Йоан Кръстител ( Йоан 1:36-40), а после довежда и брат си Петър. Оттогава неговата работа е да води хора при Исус.

3. Яков Зеведеев, когото Ирод по-късно убива ( Деяния 12:2) - първият от дванадесетте, който умира като мъченик.

4. Йоан, неговият брат. Той също е син на Зеведей и е онзи ученик, когото Исус обича. Ние му дължим признателност заради четвъртото Евангелие, трите послания и Откровението.

5. Филип, жител на Витсаида, който довежда Натанаил при Исус. Той е различен от евангелиста Филип, споменат в Деяния на апостолите.

6. Вартоломей, смятан за Натанаил - израилтянинът, у когото Исус не Вижда никакво лукавство ( Йоан 1:47).

7. Тома, наречен също „Близнак“ и познат като „Тома неверни“. Неговите съмнения завършват с една величествена изповед към Исус ( Йоан 20:28).

8. Матей, бившият бирник, който е написал това Евангелие.

9. Яков Алфеев, който не е особено познат.

10. Леви, по фамилия Тадей, който също така е известен като Юда, синът на Яков ( Лука 6:16). Неговото единствено изказване, което е записано, се намира в Йоан 14:22.

11. Симон канаенецът, когото Лука нарича Зилот (6:15).

12 Юда Искариотски, който предава Исус.

По това време учениците на Христос са на около двадесет години. Благодарение на връзката си с Христос тези хора с различен произход и вероятно със средни способности придобиват истинско величие.

Други преводи на Матей 10:3: