за Христос

Излекуването на бесноватия младеж
(Мат. 17:14-21; Лука 9:37-43)

И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях.

Слушай Марко 9:14
Марко 9:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 9:14

Учениците не могат да останат на върха на планината на славата. В низината под тях стене ридаещото човечество. Един огромен свят, потопен в нужда, лежи при краката им. Когато Исус и тримата ученици стигат до подножието на планината, между книжниците, народа и другите ученици тече оживен разговор. При появата на Господ разговорът веднага се прекъсва и хората се спускат към Него. „Какво обсъждате с Моите ученици?“- пита Господ.

Други преводи на Марко 9:14: