за Христос

Дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.

Слушай Марко 2:3
Марко 2:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 2:3

Скоро след като Господ влиза в Капернаум... мнозина се събират около къщата, в която е Той. Слухът за Неговите чудеса се е разнесъл много бързо и хората изгарят от нетърпение да видят делата на Чудотвореца. Винаги, когато Бог действа чрез Своята сила, Той привлича хората към Себе Си. Спасителят не изменя на главната Си цел и не спира да говори Словото, докато хората се трупат около вратата. Най-отзад на тълпата четирима мъже носят един паралитик върху саморъчно направена носилка. Поради тълпата паралитикът и другарите му не могат да се доберат до Исус. Когато искаме да доведем някого при Исус, винаги се появяват пред нас някакви пречки, но трябва да знаем, че вярата може да ни направи изключително изобретателни. Четиримата носачи се изкачват на покрива по външните стълби, пробиват отгоре отвор и спускат парализирания на долния етаж, поставяйки го вероятно в средата на вътрешния двор. По този начин паралитикът е донесен близо до Божия Син. Някой беше нарекъл тези четирима добри приятели „Съчувствие“, „Съдействие“, „Съобразителност“ и „Упоритост“. Всеки един от нас трябва да се стреми да бъде приятел, който да притежава едновременно всички тези качества.

Други преводи на Марко 2:3: