за Христос

А Той им отговори: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста пеняза и да им дадем да ядат?

Слушай Марк 6:37
Марк 6:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:37

Исус се обръща към учениците Си и им казва: „Дайте им вие да ядат.“ Ситуацията изглежда съвсем абсурдна: пет хиляди души и нищо за ядене, с изключение на пет хляба и две риби... но там е и Бог!

Други преводи на Марк 6:37:

Исус им отговори: Вие ги нахранете.
Те му казаха: Ще ни трябват двеста динария, за да купим достатъчно хляб за всички тези хора!
/Съвременен превод 2004/
А Той в отговор им каза: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста динария и да им дадем да ядат?
/Верен 2002/
А Той им отговори: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста пеняза и да им дадем да ядат?
/Библейско общество 2000/
А Той в отговор им рече: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим за двеста пенязи хляб и да им дадем да ядат?
/Протестантски 1940/
Той им отговори и рече: дайте им вие да ядат. А те Му казват: нима да идем да купим за двеста динария хляб и да им дадем да ядат?
/Православен/
А той отговори и рече им: Дайте им вие да ядат. И казват му: Да идем ли да купим за двеста пенязи хлеб и да им дадем да ядат?
/Цариградски/
He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat?
/KJV/