за Христос

И понеже беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено и вече е късно.

Слушай Марк 6:35
Марк 6:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:35

Някъде преди залез слънце учениците Му започват да се безпокоят за хората, които са толкова много, а няма нищо за ядене. Същото това множество, което поражда съжаление у Христос, предизвиква досада у учениците Му. А вие как възприемате другите хора - като натрапници или като обекти на вашата любов?

Други преводи на Марк 6:35:

Тъй като вече ставаше късно, учениците на Исус дойдоха при него и му казаха: Мястото е необитавано, а вече е късно.
/Съвременен превод 2004/
И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено и вече е късно.
/Верен 2002/
И понеже беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено и вече е късно.
/Библейско общество 2000/
И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено, и вече е късно;
/Протестантски 1940/
И понеже времето бе вече много напреднало, учениците Му се приближават до Него и казват: тук мястото е пусто, и вече е късно;
/Православен/
И понеже беше вече станало късно, пристъпиха при него учениците му, и казваха: Местото е пусто, и късно е вече:
/Цариградски/
And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed:
/KJV/