за Христос

А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха; и нямаха време даже да ядат.

Слушай Марк 6:31
Марк 6:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:31

Често сме чували как някои християни се оправдават за своите разточителни ваканции с думите на Исус от 32 ст.: „Дойдете вие сами на уединено място и починете си малко“; но във връзка с това ние бихме искали да ви предложим следното разсъждение:

„Щеше да бъде добре, ако и на нас ни се налагаше да почиваме по тези причини, т.е., ако нашият труд беше толкова изтощителен и всеотдайността ни към другите толкова пълна, че да сме напълно уверени в Господната воля за нас.“

Други преводи на Марк 6:31:

Те се бяха събрали на едно много оживено място и нямаха време дори да се нахранят, затова той им каза: Елате да идем някъде на необитавано място, където ще сме сами и ще си починете малко.
/Съвременен превод 2004/
И Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха, а те нямаха време даже да ядат.
/Верен 2002/
А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха; и нямаха време даже да ядат.
/Библейско общество 2000/
И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат.
/Протестантски 1940/
Той им каза: дойдете сами в уединено място и си починете малко. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.
/Православен/
И рече им: Дойдете вие сами на страна в пусто место, и починете си малко; защото беха мнозина, които идеха и отиваха, и нито да ядат имаха време.
/Цариградски/
And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.
/KJV/