за Христос

защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.

Слушай Марк 5:4
Марк 5:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:4

Гадаринската страна се намира на източния бряг на Галилейското езеро. Там Исус среща един изключително буен, обхванат от бяс мъж, който тормози цялото население. До този момент всички опити за усмиряването му са се оказали безуспешни. Той живее в гробищата и по бърдата, като непрекъснато крещи и се посича с остри камъни.

Други преводи на Марк 5:4:

Много пъти бяха оковавали ръцете и краката му, но той късаше веригите и чупеше оковите на парчета, и никой не беше в състояние да го усмири.
/Съвременен превод 2004/
защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
/Верен 2002/
защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
/Библейско общество 2000/
защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
/Протестантски 1940/
защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти;
/Православен/
защото много пъти беха го вързали с окови и с вериги, и покъсал бе веригите, и оковите бе строшил; и никой не беше в сила да го укроти.
/Цариградски/
Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him.
/KJV/