за Христос

А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.

Слушай Марк 5:33
Марк 5:33

Препратки:

Други преводи на Марк 5:33:

Тогава жената дойде и падна в краката му. Тя вече знаеше, че е излекувана и, треперейки от страх, му призна цялата истина.
/Съвременен превод 2004/
А жената, уплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него, и Му каза цялата истина.
/Верен 2002/
А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.
/Библейско общество 2000/
А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.
/Протестантски 1940/
Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина.
/Православен/
А жената уплашена и разтреперана, като знаеше това което стана с нея, дойде и припадна му, и каза му всичката истина.
/Цариградски/
But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.
/KJV/