за Христос

и много Му се молеше, като казваше: Малката ми дъщеря е на умиране; моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.

Слушай Марк 5:23
Марк 5:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:23

След като се връща отново на западния бряг на синьото Галилейско море, Господ Исус отново събира около Себе Си огромно множество от хора, откъдето излиза един отчаян баща и се втурва към Него. Той се казва Яир и е един от началниците на синагогата. Малката му дъщеря е на смъртно легло. Би ли отишъл Христос при нея, за да положи ръцете Си на нея и да я излекува?

Други преводи на Марк 5:23:

и настоятелно започна да го моли: Дъщеричката ми умира. Моля те, ела и положи ръцете си върху нея, за да оздравее и да живее!
/Съвременен превод 2004/
и много Му се молеше, казвайки: Малката ми дъщеря е на умиране. Моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
/Верен 2002/
и много Му се молеше: Малката ми дъщеря е на умиране; моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
/Библейско общество 2000/
и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
/Протестантски 1940/
и Го моли много, думайки: щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху й ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива.
/Православен/
И молеше му се много и казваше: Дъщеря ми душа бере; да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да се избави и ще живее.
/Цариградски/
And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live.
/KJV/