за Христос

Истина ви казвам: Където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя направи.

Слушай Марк 14:9
Марк 14:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:9

Уханието на това миро не е престанало да се разнася и до днес! Исус казва, че споменът за тази жена ще се разказва по целия свят, и това наистина става - чрез разказаното за нея в Евангелията.

Други преводи на Марк 14:9:

Истина ви казвам: навсякъде по света, където се проповядва Благата вест, ще се разказва за това, което тази жена направи, и хората винаги ще я помнят.
/Съвременен превод 2004/
Истина ви казвам: където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя направи.
/Верен 2002/
Истина ви казвам: Където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя направи.
/Библейско общество 2000/
Истина ви казвам: Гдето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя стори.
/Протестантски 1940/
Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и за това, що тя извърши.
/Православен/
Истина ви казвам: Дето че се проповеда това евангелие по всичкия свет, и това което стори тя ще се казва за спомен неин.
/Цариградски/
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.
/KJV/