за Христос

И начаса петелът пропя втори път. И Петър си спомни думите, които Исус му беше казал: Преди петелът да пропее два пъти, три пъти ще се отречеш от Мен. И като се замисли за това, заплака.

Слушай Марк 14:72
Марк 14:72

Препратки:

Други преводи на Марк 14:72:

В същия миг петелът пропя за втори път. Петър си спомни думите, които Исус му беше казал: Преди петелът да пропее повторно, ти три пъти ще се отречеш от мен и горчиво заплака.
/Съвременен превод 2004/
И петелът пропя втори път. И Петър си спомни думата, която му бе казал Иисус: Преди петелът да пропее два пъти, ти ще се отречеш от Мен три пъти. И като размисли за това, заплака.
/Верен 2002/
И веднага петелът пропя втори път. И Петър си спомни думите, които Исус му беше казал: Преди петелът да пропее два пъти, ще се отречеш от Мен три пъти. И като размисли за това, заплака.
/Библейско общество 2000/
И на часа петелът изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш от Мене. И като размисли за това, заплака.
/Протестантски 1940/
Тогава петел пропя втори път. И спомни си Петър думите, казани му от Иисуса: преди още петел дваж да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене. И като падна на земята, почна да плаче.
/Православен/
И помена Петър речта, която му рече Исус, че: Преди петелът дваж да пее, триж ще се отречеш от мене. И начена да плаче.
/Цариградски/
And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.
/KJV/