за Христос

Но слугинята го видя и пак започна да казва на стоящите там: Този е от тях.

Слушай Марк 14:69
Марк 14:69

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:69

Слугинята отново вижда Петър и го посочва като един от учениците на Исус. Петър още веднъж отрича това съвсем хладнокръвно и Вероятно се чуди защо не го оставят на мира. Тогава тълпата се обръща към Петър и му казва: „Наистина си от тях, защото си галилеянин [и говорът ти съответства].“

Други преводи на Марк 14:69: