за Христос

И някои започнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай! И служителите, като Го хванаха, Му удряха плесници.

Слушай Марк 14:65
Марк 14:65

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:65

Събитията, които следват, се характеризират с една безкрайна уродливост. Някои от членовете на Синедриона започват да плюят върху Божия Син, да Му закриват лицето и да Го карат да отгатва имената на Своите нападатели. Струва ни се невероятно, че достойният Спасител е трябвало да понесе такова унижение

Върху Себе Си ош страна на грешните човеци. Служителите (пазачите на храма) се присъединяват към унизителните действия на членовете на Синедриона, като започват да Го удрят с плесници.

Други преводи на Марк 14:65:

Някои започнаха да го заплюват, закриваха очите му, удряха го с юмруците си и му казваха: Нали си пророк, познай кой е! После стражите го отведоха настрана и също го биха.
/Съвременен превод 2004/
А някои започнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Пророкувай! И служителите, като Го хванаха, Му удряха плесници.
/Верен 2002/
И някои започнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай! И служителите, като Го хванаха, Му удряха плесници.
/Библейско общество 2000/
И някои почнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: Познай. И служителите, като Го хванаха, удряха Го с плесници.
/Протестантски 1940/
И някои почнаха да плюят върху Му, да Му закриват лицето, да Го бият и да Му казват: проречи! И слугите му удряха плесници.
/Православен/
И начнаха некои да го заплюват, и да прикриват лицето му, и да го бъхтят, и да му казват: Проречи. И слугите го удряха с плесници.
/Цариградски/
And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.
/KJV/