за Христос

Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Каква нужда имаме вече от свидетели?

Слушай Марк 14:63
Марк 14:63

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:63

Първосвещеникът разбира много добре смисъла на казаното от Исус. Той раздира дрехите си в знак на своето „справедливо“ възмущение срещу това „богохулство“. Така се оказва, че онзи израилтянин, който трябваше да бъде най-много готов да признае и приеме Месията с най-голяма радост, беше първият, който най-шумно Го осъди. Но той не беше сам - целият Синедрион потвърди обвинението срещу Исус в богохулство и Го осъди на смърт.

Други преводи на Марк 14:63: