за Христос

А Исус каза: Аз съм; и ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния и идещ с небесните облаци.

Слушай Марк 14:62
Марк 14:62

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:62

Когато първосвещеникът задава въпрос на Исус за първи път, Той не му отговаря. Но запитан под клетва дали Той е Месията, Синът на Благословения, Спасителят отговаря, че е Той, като по този начин изпълнява писаното в Левит 5:1. След това, може би за да разсее всички съмнения по отношение на Своята самоличност, Господ Исус казва на първосвещеника, че ще види „Човешкия Син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци“. С тези думи Исус иска да каже на първосвещеника, че ще Го види още веднъж, но този път в образа Му на Бог. При Неговото Първо пришествие Божествената слава на Господ Исус е била забулена в човешко тяло. Но когато Той дойде отново „в сила и голяма слава“, булото ще падне и всички ще узнаят кой точно е Той.

Други преводи на Марк 14:62: