за Христос

А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита: Ти ли си Христос, Син на Благословения?

Слушай Марк 14:61
Марк 14:61

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:61

Когато първосвещеникът задава въпрос на Исус за първи път, Той не му отговаря. Но запитан под клетва дали Той е Месията, Синът на Благословения, Спасителят отговаря, че е Той, като по този начин изпълнява писаното в Левит 5:1. След това, може би за да разсее всички съмнения по отношение на Своята самоличност, Господ Исус казва на първосвещеника, че ще види „Човешкия Син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци“. С тези думи Исус иска да каже на първосвещеника, че ще Го види още веднъж, но този път в образа Му на Бог. При Неговото Първо пришествие Божествената слава на Господ Исус е била забулена в човешко тяло. Но когато Той дойде отново „в сила и голяма слава“, булото ще падне и всички ще узнаят кой точно е Той.

Други преводи на Марк 14:61:

Но Исус мълчеше и не отговаряше.
Първосвещеникът отново го попита: Ти ли си Месията, Синът на Благословения Бог?
/Съвременен превод 2004/
А Той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Синът на Благословения?
/Верен 2002/
А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита: Ти ли си Христос, Син на Благословения?
/Библейско общество 2000/
А Той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Син на Благословения?
/Протестантски 1940/
Но Той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак Го попита и Му рече: Ти ли си Христос, Синът на Благословения?
/Православен/
А той мълчеше, и не отговори нищо. Пак го попита първосвещеникът и казваше му: Ти ли си Христос, Синът на Благословенаго?
/Цариградски/
But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?
/KJV/