за Христос

И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан; и започна да се ужасява и измъчва.

Слушай Марк 14:33
Марк 14:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:33

После взема със Себе Си Петър, Яков и Йоан и отива още по-навътре в градината. Там Неговата душа преживява мъчителната тежест на очакването на часа, в който Той ще бъде принесен в жертва вместо нас. Ние изобщо не можем да си представим какво означава за Него, безгрешния, да стане грешен вместо нас. Исус оставя тримата Си ученици със заръката да стоят там будни и да Го чакат, а Сам Той отива още по-навътре в градината. Също така Сам ще отиде Той и на кръста, където ще понесе ужасното Божие наказание за нашите грехове.

Други преводи на Марк 14:33: