за Христос

Предсказанието на Исус Христос за отричането на ап. Петър
(Мат. 26:31-35; Лука 22:31-34; Йоан 13:36-38)

А той още по-разпалено говореше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите.

Слушай Марк 14:31
Марк 14:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:31

„Това е невъзможно! - вика Петър. - По-скоро ще умра, но няма да се откажа от Теб!“ Петър не е единственият, който се тупа така в гърдите: всички останали ученици също се присъединяват към това твърдение. Нека никога не забравяме този случай, защото и ние не сме много по-различни от тях. Всички трябва да познаем добре малодушието и несъвършенството на нашите сърца.

Други преводи на Марк 14:31:

Но Петър каза още по-настойчиво: Дори ако трябва да умра с теб, никога няма да се отрека от теб. Същото заявиха и останалите.
/Съвременен превод 2004/
А той говореше още по-разпалено: Дори да стане нужда да умра с Теб, пак няма да се отрека от Теб! Същото казаха и другите.
/Верен 2002/
А той още по-разпалено говореше: Ако стане нужда и да умра с Теб, пак няма да се отрека от Теб. Същото казаха и другите.
/Библейско общество 2000/
А той твърде разпалено казваше: Ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите.
/Протестантски 1940/
Но той още повече настояваше: ако потрябва дори и да умра с Тебе, няма да се отрека от Тебе. Същото казваха и всички.
/Православен/
А той още повече казваше: Ако стане нужда и да умра с тебе наедно, нема да се отрека от тебе. Подобно казваха и всичките други.
/Цариградски/
But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.
/KJV/