за Христос

А Петър Му каза: Дори и всички да се съблазнят, аз обаче няма.

Слушай Марк 14:29
Марк 14:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:29

Петър е възмутен от мисълта, че може да се откаже от Господ. Другите могат да направят това, но не и той! Това никога няма да стане! Вместо неговото „никога“ Исус казва „скоро“: преди петелът да пропее два пъти, Петър три пъти ще се откаже от Спасителя.

Други преводи на Марк 14:29: