за Христос

И Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ; защото е писано: Ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат.

Слушай Марк 14:27
Марк 14:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:27

По пътя Спасителят предупреждава учениците Си, че през часовете, които идват, всички те ще се срамуват и ще се страхуват да признаят, че са Негови последователи. Ще се сбъдне предсказанието на Захария: „Ще поразя пастиря и овцете ще се разпръснат“ ( Захария 13:7). След това Исус милостиво ги уверява, че въпреки това Той няма да се откаже от тях, и, след като Възкръсне, ще ги чака в Галилея.

Други преводи на Марк 14:27:

Исус им каза: Всички вие ще ме изоставите, защото Писанието казва:
Ще убия овчаря и овцете ще се разбягат.
/Съвременен превод 2004/
И Иисус им каза: Всички вие ще се отвърнете (от Мен тази нощ), защото е писано: "Ще поразя пастира, и овцете ще се разпръснат."
/Верен 2002/
И Исус им каза: Вие всички ще се откажете [от Мен тази нощ]; защото е писано: "Ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат."
/Библейско общество 2000/
И Исус им каза: Вие всички ще се съблазните [в Мене тая нощ]; защото е писано: "Ще поразя пастиря, и овцете ще се разпръснат".
/Протестантски 1940/
И казва им Иисус: всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: "ще поразя пастира, и ще се пръснат овците".
/Православен/
И казва им Исус: Всинца вие ще се съблазните в мене тази нощ; защото е писано: "Ще поразя пастиря, и ще се разпръснат овците."
/Цариградски/
And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.
/KJV/