за Христос

И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: Вземете яжте; това е Моето тяло.

Слушай Марк 14:22
Марк 14:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:22

След като взима залъка, Юда отива навън в нощта ( Йоан 13:30). Тогава Исус постановява един ритуал, който ние познаваме като Господната вечеря. Неговото значение е показано по един много красив начин от тези три думи: (1) Той взе (греха на човечеството върху Себе Си); (2) разчупи (тялото Си на кръста); и (3) даде (Себе Си вместо нас).

Хлябът символизира Неговото тяло, което Той дава за нас; чашата - кръвта Му, която пролива за нас. Чрез Своята кръв Исус узаконява Новия Завет. За Него повече няма да има празнична радост, докато не се върне на земята, за да установи царството Си.

Други преводи на Марк 14:22:

И докато ядяха, Исус взе хляба, благодари на Бога, разчупи го и като го раздаде на учениците си, каза: Вземете, това е моето тяло.
/Съвременен превод 2004/
И когато ядяха, Иисус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: Вземете, (яжте;) това е Моето тяло.
/Верен 2002/
И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: Вземете [яжте]; това е Моето тяло.
/Библейско общество 2000/
И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им, и рече: Вземете, [яжте]; това е Моето тяло.
/Протестантски 1940/
И когато те ядяха, Иисус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: вземете, яжте; това е Моето тяло.
/Православен/
И когато ядеха взе Исус хлеб, и като благослови преломи та им даде, и рече: Вземете, яжте; това е телото мое.
/Цариградски/
And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.
/KJV/