за Христос

И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус каза: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде.

Слушай Марк 14:18
Марк 14:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:18

Същата тази вечер Исус отива в Ерусалим и заедно с дванадесетте Си ученици влиза в къщата, където е приготвена стая за Него на горния етаж. И докато седят на трапезата и ядат, Исус им съобщава, че един от учениците ще Го предаде. Усещайки в себе си предразположението към злото и с чувство на здравословно недоверие към собствената си природа, всеки от тях пита Исус да не би той да е предателят. Исус отговаря, че предателят е онзи, който ще натопи хляба си заедно с Него в блюдото, т.е. онзи, на когото Той ще даде залъка хляб. Човешкият Син отива на смърт според както е предречено, казва Исус, но съдбата на онзи, който ще Го предаде, ще бъде ужасна. По-добре би било... той никога да не се беше раждал.

Други преводи на Марк 14:18:

Докато бяха на масата и се хранеха, той им каза: Истина ви казвам: един от вас, които сега ядете с мен, ще ме предаде.
/Съвременен превод 2004/
И когато седяха на трапезата и ядяха, Иисус каза: Истина ви казвам: един от вас, който яде с Мен, ще Ме предаде.
/Верен 2002/
И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус каза: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мен, ще Ме предаде.
/Библейско общество 2000/
И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус рече: Истина ви казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде.
/Протестантски 1940/
И когато бяха седнали на трапезата и ядяха, Иисус рече: истина ви казвам, един от вас, който яде с Мене, ще Ме предаде.
/Православен/
И когато седеха на трапезата и ядеха, рече Исус: Истина ви казвам: Един от вас ще ме предаде, който яде с мене.
/Цариградски/
And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.
/KJV/