за Христос

И така, учениците излязоха и дойдоха в града; и намериха както беше им казал; и приготвиха Пасхата.

Слушай Марк 14:16
Марк 14:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:16

Въпреки че точната хронология на събитията не ни е известна, знаем, че вече е дошъл четвъртъкът на Пасхалната седмица. Учениците на Исус едва ли разбират, че това е Пасхата, която ще осъществи смисъла на този празник в най-голяма степен от всички останали Пасхи. Те питат Господ да им каже къде ще празнуват Пасхата и Той ги изпраща в Ерусалим да търсят един „човек, който носи стомна с вода“ (нещо доста рядко, тъй като обикновено водата се е носела от жени). Този човек ще ги заведе в определената за това къща. Там те Ще го помолят да им покаже стаята, където Учителят ще яде пасхата с учениците Си.

Не е ли чудесно да четем и да виждаме как Господ избира и заповядва на Своите ученици! Тук Неговите действия Го разкриват като един Суверенен Владетел на хората и нещата. Чудесно е да виждаме също така как хората, които имат отзивчиви сърца, поставят на разположение на Господ както себе си, така и всичко, което притежават. Винаги е добре за нас, когато Му предоставяме веднага свободно да влезе във всяка стая от нашия живот!

Други преводи на Марк 14:16: