за Христос

И където влезе, кажете на стопанина на тази къща: Учителят каза: Къде е приготвената за Мене гостна стая, където ще ям Пасхата с учениците Си?

Слушай Марк 14:14
Марк 14:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:14

Въпреки че точната хронология на събитията не ни е известна, знаем, че вече е дошъл четвъртъкът на Пасхалната седмица. Учениците на Исус едва ли разбират, че това е Пасхата, която ще осъществи смисъла на този празник в най-голяма степен от всички останали Пасхи. Те питат Господ да им каже къде ще празнуват Пасхата и Той ги изпраща в Ерусалим да търсят един „човек, който носи стомна с вода“ (нещо доста рядко, тъй като обикновено водата се е носела от жени). Този човек ще ги заведе в определената за това къща. Там те Ще го помолят да им покаже стаята, където Учителят ще яде пасхата с учениците Си.

Не е ли чудесно да четем и да виждаме как Господ избира и заповядва на Своите ученици! Тук Неговите действия Го разкриват като един Суверенен Владетел на хората и нещата. Чудесно е да виждаме също така как хората, които имат отзивчиви сърца, поставят на разположение на Господ както себе си, така и всичко, което притежават. Винаги е добре за нас, когато Му предоставяме веднага свободно да влезе във всяка стая от нашия живот!

Други преводи на Марк 14:14:

Където влезе, влезте и вие и кажете на стопанина на къщата: Учителят пита: Къде е стаята, където мога да се събера с учениците си за пасхалната вечеря?
/Съвременен превод 2004/
И там, където влезе, кажете на стопанина на тази къща: Учителят казва: Къде е приготвената за Мен гостна стая, където ще ям пасхата с учениците Си?
/Верен 2002/
И където влезе, кажете на стопанина на тази къща: Учителят каза: Къде е приготвената за Мен гостна стая, където ще ям Пасхата с учениците Си?
/Библейско общество 2000/
И дето влезе, речете на стопанина на тая къща: Учителят казва: Где е приготвената за Мене приемна стая гдето ще ям пасхата с учениците Си?
/Протестантски 1940/
И където той влезе, кажете на стопанина: Учителят казва: де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците Си?
/Православен/
И дето влезе, речете на стопанина на тази къща: Учителят казва: Де е виталницата, дето ще ям пасхата с учениците си?
/Цариградски/
And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
/KJV/