за Христос

Заговорът за убийството на Исус Христос
(Мат. 26:1-13; Лука 22:1-2; Йоан 11:45-53)

А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжниците търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го погубят.

Слушай Марк 14:1
Марк 14:1

Препратки:

Други преводи на Марк 14:1:

До Пасха и празника на безквасните хлябове оставаха само два дни. Главните свещеници и законоучителите търсеха начин да хванат Исус чрез измама и да го убият.
/Съвременен превод 2004/
А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжници търсеха случай, за да Го уловят с хитрост и да Го убият.
/Верен 2002/
А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове; и първосвещениците и книжниците търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го убият.
/Библейско общество 2000/
А след два дни щеше да бъде пасхата и празника на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжници търсеха случай да Го уловят с хитрост и да го умъртвят.
/Протестантски 1940/
След два дни идеше Пасха и празник Безквасници; и първосвещениците и книжниците гледаха, как да Го уловят с измама и убият;
/Православен/
А след два дни беше пасха и безквасните хлебове: и търсеха първосвещениците и книжниците как да го уловят с измама и да го убият.
/Цариградски/
After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.
/KJV/