за Христос

и да не получи сега, в настоящото време, стократно повече, къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят - вечен живот.

Слушай Марк 10:30
Марк 10:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:30

Петър разбира накъде сочи смисълът на казаното от Спасителя. Той осъзнава, че това, което Исус иска от тях, е да оставят всичко и да Го последват. Исус потвърждава това, като обещава да възнагради всички, които се отказват от всичко заради Него и благовестието както в сегашния им живот, така и във вечността.

1. Наградата ни в сегашния ни живот ще има 100% възвращаемост, като няма да се изрази в пари, а в:

Други преводи на Марк 10:30:

и който да не получи стократно повече сега, в настоящето къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, както и гонения, а в идващия свят вечен живот.
/Съвременен превод 2004/
и да не получи сега, в това време, сто пъти повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идващия свят - вечен живот.
/Верен 2002/
и да не получи сега, в настоящото време, стократно повече, къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят - вечен живот.
/Библейско общество 2000/
и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят {Или: Век.}* вечен живот.
/Протестантски 1940/
и да не е получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече от къщи, и братя, и сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идещия век - живот вечен.
/Православен/
и да не вземе стократно сега на това време къщи и братя и сестри и майки и чеда и нивя наедно с гонения, и в идущия век живот вечен.
/Цариградски/
But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
/KJV/