за Христос

Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.

Слушай Марк 10:28
Марк 10:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:28

Петър разбира накъде сочи смисълът на казаното от Спасителя. Той осъзнава, че това, което Исус иска от тях, е да оставят всичко и да Го последват. Исус потвърждава това, като обещава да възнагради всички, които се отказват от всичко заради Него и благовестието както в сегашния им живот, така и във вечността.

1. Наградата ни в сегашния ни живот ще има 100% възвращаемост, като няма да се изрази в пари, а в:

Други преводи на Марк 10:28: