за Христос

А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!

Слушай Марк 10:23
Марк 10:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 10:23

Гледайки как богаташът наскърбен се скрива в тълпата, Исус отбелязва, че е много трудно богатите да влязат в Божието царство. Учениците, за които богатството означава Божието благословение, са изненадани от тази забележка. Затова Исус отново повтаря: „Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството“ - и продължава: „По-лесно е за камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“

Други преводи на Марк 10:23:

Исус погледна наоколо и каза на учениците си: Колко трудно ще е за богатите да влязат в Божието царство!
/Съвременен превод 2004/
А Иисус се огледа наоколо и каза на учениците: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
/Верен 2002/
А Исус се огледа и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
/Библейско общество 2000/
А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!
/Протестантски 1940/
И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците Си: колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!
/Православен/
А Исус погледна около си и казваше на учениците си: Колко мъчно ще влезат в царството Божие тези, които имат богатство?
/Цариградски/
And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
/KJV/