за Христос

Исус Христос се явява на двама ученици по пътя за Емаус
(Марк 16:12-13)

И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на шестдесет стадия от Йерусалим.

Слушай Лука 24:13
Лука 24:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 24:13

Единият, от двамата ученици, които отиВат към Емаус, се нарича Клеопа, докато името на другия не ни известно. Може би това е неговата съпруга. Едно предание разказва, че това е самият Лука. Това, което знаем, е, че не е могъл да бъде нито един т единадесетте ученици (Вж. 33 ст.). във Всеки случай дВамата тъжно разговарят за смъртта и погребението а Господ, докато ВърВят от Ерусалим към Емаус - разстояние от около седем мили.

Други преводи на Лука 24:13: