за Христос

Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

Слушай Лука 20:38
Лука 20:38

Препратки:

Други преводи на Лука 20:38: