за Христос

така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.

Слушай Лука 20:31
Лука 20:31

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:31

Според закона на Моисей всеки неженен мъж бил длъжен да Вземе вдовицата на брат си, за да продължи семейното име и да съхрани семейното имущество (Второз. 25:5). В тяхната история някаква жена се оженила така за седем братя един след друг, а когато умрял и седмият, тя все още нямала деца. Накрая умряла и жената. „И тъй, във възкресението на кого от тях ще бъде жена?“ -е въпросът, чийто отговор очакват да чуят садукеите, мислейки се за особено умни, че са измислили такъв неразрешим проблем.

Други преводи на Лука 20:31: