за Христос

Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? Те отговориха: На Цезаря.

Слушай Лука 20:24
Лука 20:24

Препратки:

Други преводи на Лука 20:24: