за Христос

за да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка;
така че да насочи стъпките ни в пътя на мира.

Слушай Лука 1:79
Лука 1:79

Препратки:

Други преводи на Лука 1:79: