за Христос

Тържественото влизане в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Марк 11:1-11; Йоан 12:12-19)

И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:

Слушай Лука 19:29
Лука 19:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 19:29

Вече е дошла неделята преди разпъването на Христос. Исус се намира близо до източната страна на Елеонския хълм на път към Ерусалим. Малко преди Витфагия и Витаиия... Той изпраща двама от Своите ученици до едно село, откъдето да вземат сле, с което да влезе в Ерусалим. Исус им казва съвсем точно къде да намерят животното и какво да каЖат собствениците му. След като Учениците обясняват на собствениците своята мисия, хората без никакво колебание развързват ослето и им го дават, за да го заведат на Исус. Може би преди това те са били благословени чрез някое дело на Господ и са Му казали, че Той може да се обърне към тях по всяко време.

Други преводи на Лука 19:29:

Когато наближи градовете Витфагия и Витания недалеч от хълма, наречен Елеонска планина, Исус изпрати напред двама от учениците си.
/Съвременен превод 2004/
И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, изпрати двама от учениците, като им каза:
/Верен 2002/
И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:
/Библейско общество 2000/
И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и рече им:
/Протестантски 1940/
И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината, наречена Елеонска, изпрати двама Свои ученици
/Православен/
И когато наближи до Витфагия и Витания, към гората която се казваше Елеон, проводи двама от учениците си,
/Цариградски/
And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives, he sent two of his disciples,
/KJV/