за Христос

И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,

Слушай Лука 11:53
Лука 11:53

Препратки:

Други преводи на Лука 11:53:

Когато Исус си тръгваше, озлобените законоучители и фарисеи започнаха да го обсипват с различни въпроси,
/Съвременен превод 2004/
И като излезе оттам, книжниците и фарисеите започнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,
/Верен 2002/
И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,
/Библейско общество 2000/
И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да Го преследват, и да Го предизвикват да говори за още много неща,
/Протестантски 1940/
И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща,
/Православен/
И когато им казваше той това, книжниците и Фарисеите начнаха твърде да се ярят и да изваждат из устата му ответи за много неща,
/Цариградски/
And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:
/KJV/