за Христос

След това приведе телето на приноса за грях; и Аарон и синовете му поставиха ръцете си върху главата на принесеното за грях теле.

Слушай Левит 8:14
Левит 8:14

Препратки:

Други преводи на Левит 8:14: