за Христос

Левит 18:6-17   

6 Никой да не се приближи до някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Йехова.
7 Голотата на баща си, т. е. голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.
8 Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.
9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън - голотата на такива да не откриеш.
10 Голотата на дъщеря на сина ти или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.
11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти (сестра ти е) - нейната голота да не откриеш.
12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.
13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.
14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т. е. към жена му да не се приближиш; тя ти е стрина.
15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.
16 Голотата на жената на брат си да не откриеш; тя е голотата на брат ти.
17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27