за Христос

Левит 18   

1 Закони за брачното общуване
Господ каза още на Моисей:
2 Кажи на израелтяните: Аз съм Йехова, вашият Бог.
3 Да не правите, както правят в Египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите според техните наредби.
4 А Моите закони да спазвате и Моите наредби да пазите и да изпълнявате. Аз съм Йехова, вашият Бог.
5 Затова пазете наредбите Ми и законите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Йехова.
6 Никой да не се приближи до някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Йехова.
7 Голотата на баща си, т. е. голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.
8 Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.
9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън - голотата на такива да не откриеш.
10 Голотата на дъщеря на сина ти или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.
11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти (сестра ти е) - нейната голота да не откриеш.
12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.
13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.
14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т. е. към жена му да не се приближиш; тя ти е стрина.
15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.
16 Голотата на жената на брат си да не откриеш; тя е голотата на брат ти.
17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.
18 И да не вземеш жена заедно със сестра й, докато е жива другата, за да откриеш голотата й, така че да й стане съперница.
19 При жена, когато е отделена поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й.
20 И с жената на ближния си да не лягаш, за да се оскверниш с нея.
21 Да не принасяш в жертва децата си на Молох; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Йехова.
22 С мъж да не лягаш като с жена; това е гнусота.
23 И с никое животно да не се съвъкупиш, за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е сквернота.
24 Не се осквернявайте нито с едно от тези неща, защото с такива неща се оскверниха народите, които Аз прогонвам пред вас.
25 Оскверни се и земята; затова въздавам върху нея беззаконието й и земята избълва жителите си.
26 И така, вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусоти - нито местен, нито заселен между вас пришълец
27 (защото всички тези гнусоти вършеха хората, които са били преди вас на тази земя, и земята се оскверни),
28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.
29 Защото всеки, който върши която и да е от тези гнусоти - човеците, които ги вършат, ще бъдат изтребени измежду народа си.
30 И така, пазете заръките Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се оскверните в тях. Аз съм Йехова, вашият Бог.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27