за Христос

Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.

Слушай Колосяни 2:8
Колосяни 2:8

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:8:

Внимавайте никой да не ви пороби с лъжливи идеи и празни приказки, които произлизат от човешките традиции и от елементите на този свят, а не от Христос.
/Съвременен превод 2004/
Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.
/Верен 2002/
Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христос.
/Библейско общество 2000/
Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
/Протестантски 1940/
Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа;
/Православен/
Братие, гледайте да ви не заплени некой с философия и с праздна измама по предание человеческо, по стихиите на света, а не по Христа;
/Цариградски/
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
/KJV/