за Христос

вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.

Слушай Колосяни 2:7
Колосяни 2:7

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:7:

Нека той бъде основата ви и в него израствайте, укрепвайте във вярата, както бяхте научени, и винаги благодарете на Бога.
/Съвременен превод 2004/
вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
/Верен 2002/
вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
/Библейско общество 2000/
вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение.
/Протестантски 1940/
вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.
/Православен/
вкоренени и назидавани в него, и утвърдени във верата както бехте научени, и преуспевайте в нея с благодарение.
/Цариградски/
Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
/KJV/