за Христос

Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос.

Слушай Колосяни 2:5
Колосяни 2:5

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:5:

Защото макар и тялом да не съм с вас, аз съм с вас духом и съм щастлив да видя реда във вашия живот и твърдата ви вяра в Христос.
/Съвременен превод 2004/
Защото, макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос.
/Верен 2002/
Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и постоянството на вашата вяра спрямо Христос.
/Библейско общество 2000/
Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христа.
/Протестантски 1940/
защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.
/Православен/
защото ако и да не съм с вас телом, но духом съм с вас, и радвам се като гледам наредбата ви и постоянството ви във верата Христова.
/Цариградски/
For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
/KJV/