за Христос

Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи.

Слушай Колосяни 2:4
Колосяни 2:4

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:4: